The Metropolis
The Metropolis
Bathroom 2
Kitchen
Laundry room
Closet 2
Bedroom 2
Bedroom 1
Bathroom 1
Closet 1
Living Room
1/10Kitchen